Kaikilla Helsingin yliopiston läsnäolevilla opiskelijoilla on oikeus liittyä Hämäläis-Osakunnan jäseniksi. Liittyäksesi jäseneksi sinun on jäsenmaksun maksamisen lisäksi kirjauduttava joka lukuvuosi jäseneksi osakunnan toimistossa (ks. Jäseneksi kirjautuminen). 

Muiden Helsingin seudun korkeakoulujen (ei ammattikorkeakoulujen) läsnäolevat opiskelijat voivat hakea ulkojäseniksi. Sama henkilö ei kuitenkaan voi olla useamman kuin yhden osakunnan jäsen tai ulkojäsen. Ulkojäsenillä on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisilla jäsenillä.

Hämiksen jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan osakunnan sekä sen kerhojen ja valiokuntien järjestämään toimintaan. He voivat käyttää vapaasti osakunnan tiloja ja hakea toiminnanohjaajalta 15 euron panttia vastaan magneettiavaimen, jolla voi liikkua osakunnalla myös päivystysaikojen ulkopuolella. Myös kirjasto lukusaleineen ja ATK-luokkineen on jäsenille avoin. Jäsenet pääsevät usein muita edullisemmin Hämiksen järjestämiin juhliin ja muihin tapahtumiin. Jäsenillä on äänioikeus osakunnan yleiskokouksessa ja he voivat toimia osakunnan virkailijoina.

Jäsenet voivat hakea Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoa ja varsinaiset jäsenet voivat hakea myös opiskelija-, gradu- ja tutkimusstipendejä.